POKOJNINSKI NAČRT

Pokojninski načrt že dolgo časa ni le stvar o kateri razmišljamo, temveč je stvar, ki si jo moramo nujno urediti. Kakšna bo usoda pokojnin namreč ne zna napovedati nihče. A z ozirom na trende zadnjih let, prihodnost naših pokojnin ni najbolj svetla. Pokojninska problematika je kot tempirana bomba, ki se bo sprožila najkasneje leta 2025, če ne bomo ukrepali. Ukrepanje države pa ne bo dovolj, velik del bremena bo nase moral prevzeti vsak posameznik. Zato pa potrebuje dober pokojninski načrt!

Dejstvo je, da Slovenci zaradi svoje socialne preteklosti problemu pokojnin namenjamo premalo pozornosti. Pokojninske blagajne so praktično povsod po Evropi dolgoročno vreča brez dna. Gre za strukturni problem, saj obstoječi sistem lahko zagotavlja izplačilo človeku dostojne pokojnine le v razmerah, ko je razmerje med aktivnim prebivalstvom in upokojenci stabilno. Temu pa v starajoči se Evropi ni tako, saj se življenjska doba nenehno povečuje, rodna stopnja pada in če je včasih bilo razmerje 3 delovno aktivno prebivalci na 1 starostnika, je trenutno razmerje 1,5/1. Če torej ne želimo popoln razpad sistema pokojnin, bo potrebno vsakih nekaj let narediti pokojninsko reformo (povišati delovno dobo in znižati odstotek pokojninske osnove).

Povprečni prihodek upokojenca že danes le 49,9% prihodka zaposlenega?
Že danes je razmerje med povprečno izplačano pokojnino in povprečno plačo 1:2. To pomeni, da povprečen upokojenec prejema le 49,9% prihodka, ki ga prejme povprečen zaposlen. To dokazujejo podatki ZPIZa za november 2011, ko je povprečna pokojnina v Sloveniji znašala 578,8 €, medtem ko je bila povprečna neto plača 979,48 €. Seveda moramo k neto plači prišteti še povprečne dodatke k plači, ki jih prejema vsak zaposleni (prehrana, prevoz) in ki po grobi oceni v povprečju znašajo 180€ mesečno. Tako ugotovimo, da povprečni prihodek upokojenca znaša le 49,9% prihodkov zaposlenega. Pozor: le leto dni nazaj je bilo to razmerje 50,6%! Od dejstvu, da bodo prihodnje generacije zagotovo imele še manjše državne pokojnine je jasno, da mora vsak posameznik sam poskrbeti za svojo pokojnino!

V svojem življenju za pokojnino varčujemo LE ENKRAT, zato popravnega izpita ni. Da bo vaša prihodnost svetla in obdobje upokojitve mirno, se za izdelavo pokojninskega načrta obrnite na naše neodvisne in strokovno usposobljene finančne svetovalce, ki vam bodo s strokovnimi nasveti in analizami pomagali da bodo vaše skrbi glede pokojnine pozabljene.

POKOJNINSKI NAČRT, je načrt v katerem natančno opredelimo posameznikove pokojninske cilje:

Odgovore na zgoraj navedena vprašanja vam pomagamo osnovati s pomočjo naših finančnih strokovnjakov. Izdelava pokojninskega načrta tako ne predstavlja le lista papirja, temveč načrtno postopanje in prihodnje ravnanje posameznika, ki je osnovano na podlagi analize obstoječega stanja posameznika, izračuna pokojnine in upoštevanja smernic za izbiro optimalnih rešitev.

Zato ne zapravljajte svojega dragocenega časa, in ukrepajte! Priskrbite si pokojninski načrt in svojo prihodnost pričakajte pripravljeni.

KONTAKT

Sedež podjetja:

Kristalna palača / 17. nadstropje

Ameriška ulica 8

1000 Ljubljana

Telefonska številka:

0590 81460